مشخصات

لوله‌های براق

مشخصات
آلیاژ
AISI 304L
قطر خارجی (میلیمتر)
50.8 , 38.1 , 25.4 , 15.9
ضخامت دیواره (میلیمتر)
0.60 تا 2.00
طول استاندارد (متر)
6
پرداخت سطح
براق (up to grit 600)
رنگ
Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket

لوله براق 50.8

لوله براق 38.1

لوله براق 25.4

لوله براق 15.9